O Spoločnosti

Hľadáte nové bývanie?

O spoločnosti

LAGUNA REALITY je tradičnou realitnou kanceláriou pôsobiacou v regióne Spiša už od roku 2008. Našim poslaním je zabezpečovať vysoko profesionálny a komplexný realitný servis pre našich klientov. Dobre si uvedomujeme význam a jedinečnosť situácie v živote človeka, ktorý aktuálne rieši otázku bývania. Rozhodnutie  o tom, kde a ako budeme žiť, je jedným z najdôležitejších životných rozhodnutí. Priestor a prostredie, v ktorom bývame nás každodenne ovplyvňuje, formuje našu pohodu, zmýšľanie a vkus a je východiskom pre ďalšie významné rozhodnutia – výber školy, možnosti zamestnania z hľadiska dostupnosti, kúpa auta a pod. Zároveň si uvedomujeme význam riešenia bývania aj z hľadiska investičného a finančného rozhodovania. Náklady na bývanie sú najväčšie investičné peniaze a významnou položkou mesačného rodinného rozpočtu. Preto sa s našimi partnerskými hypotekárnymi špecialistami snažíme našim klientom zabezpečiť najvýhodnejšie riešenie financovania. Našimi klientmi sú aj podnikateľské subjekty, ktoré pre realizáciu svojich zámerov riešia aj otázku nehnuteľností – z hľadiska prevádzky aj investícií. Naše poslanie a prácu berieme zodpovedne a vážne, optimálne riešenie toho správneho priestoru pre život a podnikanie je pre nás výzva. Našim cieľom je spokojnosť a dôvera klientov a našich partnerov, budovanie dlhodobých vzťahov.

Dôležité je aj to, s kým riešite kúpu alebo predaj nehnuteľnosti

K hodnotám, ktoré uznávame patria slušnosť, profesionalita a otvorenosť.  Našich klientov si hlboko  vážime, rešpektujeme ich želania, slušnosť považujeme za našu prioritnú firemnú hodnotu. Vyhľadanie správnej príležitosti a realizácia celého realitného obchodu spojená so zabezpečením financovania, zmeny vlastníctva je proces, ktorý vyžaduje odbornosť vo viacerých oblastiach. Pre našich klientov sme profesionálnym partnerom a sprievodcom, ktorý zabezpečí hladký priebeh celého realitného obchodu až po odovzdanie nehnuteľnosti a zmenu dodávateľov energií.

Záleží nám na forme prezentácie ponúkaných nehnuteľností. Snažíme sa o kvalitné, atraktívne fotografické zachytenie nehnuteľností a ich spracovanie v podobe zaujímavých inzerátov, ktoré poskytujú klientom dôležité a zmysluplné informácie o danej nehnuteľnosti. Inzerujeme na všetkých významnejších realitných portáloch, vyhodnocujeme dosah a výsledky inzercie.

Realitná kancelárie je funkčne aj personálne prepojená s advokátskou kanceláriou JUDr. Zuzany Kollárovej, ktorá má v oblasti realitného práva dlhoročné skúsenosti. Advokátska kancelária zabezpečuje kompletné právne riešenie realitných obchodov, kúpno-predajné zmluvy sú autorizované advokátom.

Sme členmi Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska (NARKS - www.narks.sk). Hlásime sa k stanoveniu a vyžadovaniu štandardov kvality výkonu práce realitného sprostredkovateľa. Používame sprostredkovateľské a rezervačné zmluvy podľa formátu NARKS. Naša realitná kancelária a naši makléri sú držiteľmi licencie NARKS na základe úspešného absolvovania licenčnej skúšky.  

Sme otvorení novým myšlienkam a spolupráci. Zaujímame sa, vzdelávame sa a chceme sa podieľať na zvyšovaní povedomia o nových trendoch v oblasti bývania (moderná architektúra, energetické riešenia, voľba materiálov a technológií). Snažíme sa zavádzať nové nástroje aj v oblasti prezentácie a marketingu vďaka informačným technológiám. Budujeme partnerstvá so zaujímavými ľuďmi a inštitúciami v oblasti realít a bývania, aby sme našim klientom prinášali potrebné informácie pre rozhodovanie a komplexné riešenia. Záleží nám na miestnom a regionálnom rozvoji.

Profil vlastníkov spoločnosti


zk.jpg JUDr. Zuzana Kollárová, spoločník a konateľ spoločnosti, má ukončené právnické  vzdelanie. Ako podnikový a komerčný právnik pôsobila od roku 1984 do roku  1996. Od tohto roku pôsobí ako advokátka zapísaná v zozname advokátov  Slovenskej advokátskej komory (SAK). Od roku 2004 je zároveň aj advokátkou  zapísanou v zozname Českej advokátní komore (ČAK). Súčasne s tým  vykonávala funkciu správcu konkurznej podstaty. Podstatnou úlohou tejto práce  bol okrem iného aj predaj nehnuteľností, pričom v rokoch 1998 – 2005 ich  zrealizovala niekoľko stovák. Vychádzajúc zo znalostí trhu a realitného práva  v roku 2008 založila realitnú kanceláriu LAGUNA REALITY, s.r.o.

 

 

mk.png

Ing. Martin Karchňák,  spoločník a konateľ spoločnosti,  je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave (2000).  Vo svojej  profesionálnej praxi pôsobil ako ekonóm v stavebníctve (2009-2015), úverový analytik v komerčnej banke  (2007-2008), poradca v oblasti podpory malého a stredného podnikania (2002-2006). Ako projektový manažér sa podieľal na správe mikropôžičkovej schémy, spracovaní a implementácií projektov financovaných  zo zdrojov EÚ a to na národnej aj medzinárodnej úrovni najmä v oblastiach témy podpora podnikania malých a stredných podnikov. Od marca 2019 je členom predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (www.narks.sk) 

  

 

 

Predmet činnosti

Spoločnosť LAGUNA REALITY, s.r.o. bola založená a vznikla v marci roku 2008, jej hlavným predmetom podnikania je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

Zameriavame sa, zabezpečujeme riešenie v oblasti bývania:

  • Kúpa / predaj / rekonštrukcia / prenájom bytov a bytových domov
  • Kúpa / predaj / prenájom rodinných domov
  • Kúpa / predaj pozemkov určených na výstavbu domov, IBV
  • Kúpa / predaj /prenájom objektov na rekreáciu – chalúp a chát, záhrad
  • Kúpa / predaj /prenájom malých objektov – garáže

Zameriavame sa a zabezpečujeme riešenie v oblasti komerčných realít:

  • Kúpa / predaj / prenájom prevádzkových priestorov  - výroba, obchod, služby a kancelárie
  • Kúpa / predaj / prenájom priestorov v oblasti cestovného ruchu – hotely, penzióny 
  • Vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí – developerské projekty, obchodné a logistické centrá

Zameriavame sa a zabezpečujeme riešenie v oblasti poľnohospodárskej pôdy a lesov:

  • Kúpa / predaj / prenájom pôdy na poľnohospodárske účely
  • Kúpa / predaj / prenájom lesov

Ing. Martin Karchňák,  spoločník a konateľ spoločnosti,  je absolventom Ekonomickej  univerzity v Bratislave (2000).  V doterajšej profesionálnej praxi pôsobil ako ekonóm  v stavebníctve (2009-2015), úverový analytik v komerčnej banke  (2007-2008), poradca  v oblasti podpory malého a stredného podnikania a regionálneho rozvoja (2002-2006). Ako projektový manažér sa podieľal na správe mikropôžičkovej schémy, spracovaní a implementácií projektov financovaných  zo zdrojov EÚ a to na národnej aj medzinárodnej úrovni najmä v oblastiach témy podpora podnikania malých a stredných  podnikov, inovatívne finančné nástroje, cestovný ruch a rodová rovnosť. Od marca 2019 je členom predsedníctva Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (https://www.narks.sk/predsednictvo-narks/)