Novinky

Hľadáte nové bývanie?

LAGUNA REALITY a jej makléri získali licenciu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS)

Realitná kancelária LAGUNA REALITY a jej makléri sú úspešnými držiteľmi licencií Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS - www.narks.sk).

Na základe úspešného absolvovania testu v priebehu mája 2016 sme sa stali úspešnými držiteľmi vysoko cenenej licencie najstaršej profesijnej organizácie v realitnej oblasti. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska NARKS vznikla v roku 1992 ako záujmové nezávislé združenie fyzických a právnických osôb podnikajúcich v oblastí nehnuteľností a obchodovania s nimi. Je nositeľom cieľov, ideí a platforiem etického kódexu a riadi sa platnými stanovami. Cieľom NARKS je profesionalizácia činnosti realitných kancelárií a stanovovanie odborných, profesionálnych a etických štandardov. Ku všetkým týmto hodnotám a štandardom sa naša realitná kancelária LAGUNA REALITY hlási, aktivity v tejto oblasti výrazne podporujeme. Jednou z nosných tém a aktivít NARKS je licencovanie realitných kancelárií a maklérov.

Cieľom licencovania realitných kancelárií a maklérov je snaha NARKS dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň certifikácie s vysokým kreditom a uznaním spoločnosti. 

Pre realitné kancelárie a maklérov predstavuje licencia spôsob ako preukázať svoje profesionálne vedomosti a odbornosť v realitnom podnikaní. Platná licencia sa stáva osvedčením  pre verejnosť aj potenciálnych klientov.
Klienti sa často ťažko orientujú na trhu, nevedia posúdiť kvalitu služieb jednotlivých realitných kancelárií alebo maklérov a snažia sa nájsť dôveryhodného partnera, ktorý sprostredkuje prevod nehnuteľnosti či prenájom profesionálne  a vecne správne. Hľadajú spoločnosť, na ktorú sa môžu spoľahnúť, a ktorá si ctí etické princípy.  Licencia NARKS by im mala pomôcť pri výbere a rozhodnutí.

NARKS predstavuje nový koncept licencií s cieľom aktívne zvyšovať kvalitatívnu úroveň trhu a presadzovať jeho profesionalizáciu. Zároveň umožňuje všetkým záujemcom vzdelávať sa a byť informovaný.

Základným rozdielom v porovnaní so súčasnou licenciou NARKS je obmedzená doba platnosti novej licencie. Vplyv zmien v legislatíve na realitnú činnosť je veľký. Z tohto dôvodu je potrebné, aby realitní makléri mali prístup k informáciám a kontinuálne si dopĺňali svoje vedomosti. Preskúšanie po uplynutí licencie opätovne garantuje verejnosti overenú kvalitu a úroveň vedomostí.

Z pohľadu systému Národnej sústavy kvalifikácií a povolaní musí každý realitný maklér dosiahnuť potrebnú kvalifikáciu prostredníctvom neformálneho alebo informálneho vzdelania (odborné vzdelávanie alebo prax), ktoré sa ukončuje odbornou skúškou, a to u nezávislej vzdelávacej inštitúcie.

 zdroj: narks.sk + laguna

NARKS-LRK-color-80.jpg                            NARKS-LRM-color-80.jpg