Financovanie

Hľadáte nové bývanie?

Financovanie

Dôležitou podporou, ktorú pre našich klientov poskytujeme je finančné poradenstvo. Spolupráca s pobočkami bánk v Spišskej Novej Vsi či Poprade, ale aj na úrovni regionálnych centier či centrál bánk kraji, je postavená na dlhoročných skúsenostiach ako aj na pretrvávajúcich osobných vzťahoch. Ich výsledkom je zabezpečenie financovania, úverov pre našich klientov za výhodnejších podmienok.

Klientom túto službu zabezpečujeme podľa potrieb a možností, konkrétne:

  • vyriešime financovanie kúpy, rekonštrukcie nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby
  • zabezpečíme finančné prostriedky potrebné pre vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedičstiev vo vzťahu k nehnuteľným a hnuteľným veciam
  • riešime aj developerské projekty – financované, nefinancované
  • pomáhame pri zabezpečovaní finančných prostriedkov potrebných pri oživení firiem v štádiu reštrukturalizačného konania – granty v rámci európskych fondov
  • úvery, leasingy objektov, strojov a zariadení
  • zabezpečíme poistenie majetku a životné poistenie

Našou spoločnou snahou je klientovi kupujúcemu nehnuteľnosť celý proces maximálne zjednodušiť a zvýhodniť.

 

 

Ponúkame finančné produkty týchto bankových inštitúcií:

loga-bank.jpg