Právna poradňa

Hľadáte nové bývanie?

Právna poradňa:

Advokáti a advokátsky koncipient odpovedajú na Vaše dotazy v advokátskej a realitnej kancelárii.

 1. Čo mám robiť, keď chcem vymeniť svoj byt za väčší, na koho sa obrátiť ako na prvého a koľko ma to bude stáť?

 2. Mám našetrené peniaze, ale nepostačujú mi na kúpu väčšieho bytu. Ktoré kroky a v akom poradí mám urobiť?

 3. Môžem predať byt, keď je proti mne vedená exekúcia?

 4. Som vlastníkom domu, ktorý som zdedil a mám záujem ho predať. Budem platiť daň z príjmu?

 5. Čo mám robiť, keď nemám na splácanie hypotéky? Musím predať svoju nehnuteľnosť?

 6. Ako mám postupovať, keď som jeden z piatich spoluvlastníkom domu a jeden z nich ho predať nechce? Ja nemám záujem dom užívať, ale ani platiť náklady spojené s jeho údržbou.

 7. Môžem predať dom, keď banka vyhlásila môj úver za splatný a ja nemám na jeho zaplatenie?

 8. Čo je to výkon záložného práva?

 9. Kedy môže banka predávať môj byt a ako?

 10. Ako mám postupovať, keď som na dražbe konanej na exekútorskom úrade vydražil dom a pôvodní majitelia sa nechcú vysťahovať?

 11. Potrebujem pri kúpe bytu znalecký posudok?

 12. Potrebujem pri predaji domu znalecký posudok?

 13. Musím pri prenájme bytu platiť nejaké dane?

 14. Sme manželia, nežijeme spolu, môžem si kúpiť sám byt na hypotéku?

 15. Sme rozvedení a do troch rokov od rozvodu sme si nevysporiadali BSM a ani nepodali návrh na súd na jeho vysporiadanie. Ako manželia sme spolu nadobudli družstevný byt. Ako postupovať pri jeho prevode ?

 16. Chceme kúpiť dom, resp. jeho časť – prístavbu (domy nemajú samostatné súpisné čísla). V starej časti domu, ktorého vlastníkom sú traja súrodenci, žije ich matka, a to na základe zmluvy o vecnom bremene. Dá sa prístavba k domu kúpiť? Ako postupovať, keď na kúpu potrebujeme peniaze z banky? Dá mi banka vôbec úver, keď na časť domu je zriadené vecné bremeno?

 17. Mám záujem kúpiť dom, do ktorého však môžem vstúpiť len tak, že musím prechádzať cez pozemok-dvor, ktorý nepatrí majiteľovi domu, ktorý chcem kúpiť. Poskytne mi banka hypotéku na kúpu takéhoto domu?

 18. Pri kúpe domu, ktorý budem vyplácať prostredníctvom úveru poskytnutého bankou musí banka zriadiť záložné právo výlučne na ten dom, ktorý chcem kúpiť?

 19. Mám záujem previezť svoje členské práva k družstevnému bytu inému členovi družstva alebo tretej osobe. Akú zmluvu mám urobiť a aké dane mám platiť?

 20. Chcela by som dať zaskliť loggiu, patriacu k bytu, ktorý mám v osobnom vlastníctve. Potrebujem súhlas ostatných majiteľov bytov k tomu, aby som mohla realizovať zasklenie?

 21. Po predchádzajúcom vlastníkovi (bytu, domu) ostali nezapletené dlhy na elektrine. Keď sa prevedie elektromer na moju osobu (som vlastníkom bytu, domu), prevedie sa týmto aj dlh na mňa?

 22. Mám záujem kúpiť nehnuteľnosť ( byt alebo dom). Je však nutné, aby polovičný podiel v tejto nehnuteľnosti vlastnil môj neplnoletý syn. Je to možné? A ak je to možné, poskytla by mi banka úver na zaplatenie tejto časti nehnuteľnosti?

 23. Môj neplnoletý syn je vlastníkom pozemkov - stavebných pozemkov a ako rodič mám záujem ich predať. Ako mám postupovať?

  Advokát

  JUDr. Zuzana Kollárová

  0911 908 924
  judr.kollarova@gmail.com